OPDRACHTGEVER

Gemeente Den Haag / Maarten Schmitt


WAT?

Grafisch ontwerp, onderzoek, beeldregie

OPDRACHTGEVER

Gemeente Den Haag / Maarten Schmitt


WAT?

Grafisch ontwerp, onderzoek, beeldregie

The Hague to be Continued...

Na elf jaar verlaat Maarten Schmitt de stad Den Haag als stadstedenbouwer. Schmitt onderzoekt mogelijke oplossingen voor vier ruimtelijke opgaven die in deze publicatie worden gepresenteerd. Wij verzorgden het grafisch ontwerp, deden onderzoek en regisseerden de beelden. De publicatie bevat bijdragen van Crimson, OMA, Maxwan en Udo Garritzman, een fotografisch essay van Hans Wilschut en gedetailleerde morfolo­gische kaarten. De publicatie is ontstaan in nauwe samen­werking met Maarten Schmitt en Bregit Jansen. Het is de laatste uitgave in een reeks van vijf boekjes.

Gemeente Den Haag / Maarten Schmitt

~ SPECIALE UITGAVE ~ ONDERZOEK / ONTWERP / GRAPHICS ~ DEN HAAG 1908-2030

Gemeente Den Haag / Maarten Schmitt

~ SPECIALE UITGAVE ~ ONDERZOEK / ONTWERP / GRAPHICS ~ DNA ATLAS DEN HAAG

Hans Wilschut

~ SPECIALE UITGAVE ~ ATELIER RIJKSBOUWMEESTER