OPDRACHTGEVER

Breda Wonen / Singelveste Allee Wonen


WAT?

Vormgeving van een boekje vol herinneringen aan Geeren-Zuid

OPDRACHTGEVER

Breda Wonen / Singelveste Allee Wonen


WAT?

Vormgeving van een boekje vol herinneringen aan Geeren-Zuid

Uit Geeren-Zuid

De herstructurering in de Bredase wijk Geeren-Zuid was aanleiding om het boekje Uit Geeren-Zuid te maken: een compilatie van herinneringen van bewoners aan hun wijk in de vorm van oude foto’s en anekdotes. Onze partner B_in motion ging in gesprek met de bewoners en noteerde de herinneringen. Wij gaven het boekje vorm: informeel en fragmentarisch, net als de inhoud. Ter promotie maakten we een projectlogo, flyer en affiche.

CBK Den Bosch / Bergen op Zoom

LICHTSTIPJES VOOR ALLERZIELEN

Gemeente Breda

STRUCTUURVISIE MET PARTICIPATIE VAN BEWONERS

Wijkimpuls Haagse Beemden

LOGO / NIEUWSBRIEVEN / BEWONERSPARTICIPATIE

BLINK + EFTELING

ER WAS EENS... HET SPROOKJESBOOM MAGAZINE